top of page
< Back

Foghar Dhùn Èideann

Martin McIntyre / Màrtainn Mac an t-Saoir

Foghar Dhùn Èideann

Tha foghar Dhùn Èideann
a’ fàgail na cuimhne
gun phuinnsean:
na dhonn-bhlàths...

bottom of page